3 juni 2018 In Erfdienstbaarheden

Verlies van een erfdienstbaarheid door verjaring

Kun je een erfdienstbaarheid ook kwijtraken?

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, dat net als eigendom, door de notaris in de openbare registers wordt ingeschreven. Het is en behoorlijk solide recht, maar toch kun je het, ook net als eigendom, toch kwijtraken.

Advocaat vastgoedrecht Remko van den Wildenberg voorkomt dat vaste grond onder de voeten drijfzand wordt.

Verlies door verjaring

Net zoals een *erfdienstbaarheid niet zo maar verkregen wordt* door minstens twintig jaar gebruik, gaat een erfdienstbaarheid niet zo maar verloren door twintig jaar niet-gebruik.

Twintig jaar lang niet kunnen gebruiken

Anders dan vaak wordt aangenomen, gaat een erfdienstbaarheid niet verloren inden deze gedurende twintig jaar niet is uitgeoefend. De erfdienstbaarheid kan wel verloren gaan indien het gedurende minstens twintig jaar niet mogelijk was om deze uit te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de eigenaar van een stuk grond dit afgesloten heeft met een hek en geen sleutel van dat hek gegeven heeft aan degene met een recht van weg over dit stuk grond.

En twintig jaar niet optreden

Degene die een erfdienstbaarheid heeft zal, zodra hij merkt dat hij deze niet langer kan uitoefenen, moeten protesteren. Hij kan eisen dat het hek wordt weggehaald. Als de eigenaar van de grond aannemelijk maakt dat hij goede redenen heeft om hier een hek te plaatsen, dan zal hij op zijn minst een kopie-sleutel moeten verlangen. Doet hij echter twintig jaar of langer niets, dan kan dat leiden tot een verlies van zijn erfdienstbaarheid.

Bewijs het maar eens

Twintig jaar is een lange tijd. Het komt dan ook regelmatig voor dat achteraf niet precies bekend is op welk moment een hek is geplaatst. Degene die zijn erfdienstbaarheid wil behouden zal betwisten dat het hek er al zo lang staat. De eigenaar van de grond zal dan moeten bewijzen dat dit het geval is. Hij kan dit bijvoorbeeld doen door middel van oude foto’s waar het hek op staat en waaruit duidelijk wordt in welk jaar die foto’s gemaakt zijn. Ook kan hij vragen aan getuigen om een verklaring op te stellen. Dergelijke getuigen zijn vaak buurtbewoners, vorige eigenaren, of de postbode die twintig jaar geleden hier de brieven kwam bestellen. Vaak weten zij het ook niet precies meer.