3 juni 2018 In Erfdienstbaarheden

Landjepik door de buurman

Is annexatie te voorkomen?

Door: Remko van den Wildenberg op 4 december 2019 leestijd 3 minuten

In de afgelopen jaren heeft de buurman zijn tuin ten koste van die van jou uitgebreid. Hij heeft de grond hier zelfs betegeld om er een parkeerplaats van te maken en een duidelijke afscheiding gemaakt. Is die grond twintig jaar later dan van hem geworden?

Advocaat vastgoedrecht Remko van den Wildenberg geeft vaste grond onder de voeten.

“Er zijn twintig jaar verstreken, nu ben ik eigenaar geworden!”

Aldus de buurman. Maar is het wel zo simpel?

Dat is nog maar de vraag. In de wet staat wel dat degene die grond twintig jaar lang *bezit*, de verkrijger wordt. Van belang is dat je als eigenaar weet dat de buurman zich als bezitter gedraagt maar er toch niets tegen doet. Als een buurman de grond heeft betegeld en zodanig heeft omheind dat je er zelf niet (goed) meer bij kunt komen, dan zou je toch aannemen dat er sprake is van ‘bezit’ door de buurman. Toch zijn rechters hier vaak niet van overtuigd. Bovendien zal de buurman zelf moeten bewijzen dat hij de grond al zo lang geleden in bezit genomen heeft. Ook dit blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Zelfs als er al twintig jaar verstreken is, is het dus toch geen goed idee om je vooraf bij buurmans annexatiepraktijken neer te leggen.

Buurman trekt wél aan het langste eind

Stel dat de buurman er wel in slaagt om te bewijzen dat hij zich al minstens twintig jaar als bezitter van de grond heeft gedragen en de rechter hiervan overtuigd raakt. Sta je dan uiteindelijk met lege handen en krijg je de kosten van een gerechtelijke procedure op de koop toe?

Dat was tot begin 2017 inderdaad het geval. Maar toen wees de Hoge Raad een arrest dat de situatie ingrijpend veranderde.

Buurman trekt toch weer niet aan het langste eind

De Hoge Raad meende in dat arrest dat de annexatiedaden van een buurman na twintig jaar weliswaar leidden tot verkrijgende verjaring, maar dat deze tegelijkertijd tegenover de oorspronkelijke eigenaar onrechtmatig waren. Hierdoor had de oorspronkelijke eigenaar schade geleden en recht op schadevergoeding. Dit kan een financiële schadevergoeding zijn maar ook een schadevergoeding in natura, die bijvoorbeeld voldaan kan worden …….door middel van het teruggeven van de ingepikte grond.