3 juni 2018 In Huurrecht

Hoe pak je een onwillige verhuurder aan (manier 2)

Hoe pak je een onwillige verhuurder aan?

Je huurt een kantoor- of een winkelruimte maar in de winter lijkt het er wel een ijskast en in de zomer een ware sauna. Je klaagt en je klaagt, maar – behalve de huur opstrijken – doet de verhuurder vrijwel niets.

Advocaat huurrecht Remko van den Wildenberg stippelt de route uit naar optimaal huurgenot.

Er zijn twee manieren waarop je er voor kunt zorgen dat gebreken worden verhopen. De eerste manier om een onwillige verhuurder aan te pakken heb ik besproken. Dan nu meer over manier 2.

Manier 2: laat de rechter je helpen

Als huurder kun je, nadat je de verhuurder vergeefs meerdere keren aan zijn jasje hebt getrokken, uiteindelijk zelf opdracht geven om bepaalde gebreken te laten herstellen. De kosten kun je desgewenst met de verschuldigde huur verrekenen.

Alles leuk en aardig, maar wat nu als je bijvoorbeeld tegen een huur van, zeg, € 10.000,- per jaar ergens een ruimte huurt en het dak moet worden vervangen à raison van € 100.000,-? In dat geval kun je je toch moeilijk permitteren om hier zelf opdracht voor te geven. Dat zou kunnen betekenen je je volledige jaaromzet zou moeten besteden aan een nieuw dak – op een pand dat niet van jou is.

Op naar de kantonrechter!

In dit geval zit er maar één ding op, en dat is een beroep doen op de rechter. Van de rechter vorder je dat hij de verhuurder veroordeelt om te zorgen voor een behoorlijk binnenklimaat. Of voor een dak waarbij je niet her en der emmers in je pand moet zetten om het regenwater op te vangen.

Huurvermindering

Er is geen reden dat je van de verhuurder alleen zou eisen dat hij nu eindelijk eens tot herstelwerkzaamheden overgaat. Hij heeft je immers maanden lang letterlijk in de kou laten staan (of juist in de warmte). Hij had veel eerder in actie moeten komen! Bij de rechter eis je daarom ook een huurvermindering over de hele periode vanaf het moment dat je de verhuurder van de gebreken op de hoogte hebt gesteld, tot aan het moment dat hij de problemen heeft weten op te lossen.

Schadevergoeding

Behalve herstel of vervanging en terugbetaling van een deel van de huur kun je als huurder nog meer van de verhuurder te vorderen hebben. Stel bijvoorbeeld dat apparatuur of voorraden door ernstige lekkage zijn beschadigd. Of dat klanten je winkel zijn gaan mijden of dat je je zaak zelfs tijdelijk hebt moeten sluiten. Dan zul je deze schade ook van de verhuurder willen eisen. Door hem ben je immers van de regen in de drup gekomen.

Ingebrekestelling

Om ook schadevergoeding van de verhuurder te eisen is echter iets meer nodig dan voor herstel of voor huurvermindering. Het gebrek moet dan aan de verhuurder toe te rekenen zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij de gebreken kende, maar er niets aan deed, of er telkens een beunhaas op af stuurde die niets wist te bereiken. Voordat de verhuurder schadeplichtig is moet hij bovendien in verzuim zijn. Hiervoor zul je hem eerst in gebreke moeten hebben gesteld.

Eiser in plaats van gedaagde

Door de huur in te houden om ‘een signaal af te geven’ aan de verhuurder eindig je al gauw als gedaagde in een incassoprocedure. Het moet net andersom zijn! Door de bovenstaande stappen te zetten dwing je de verhuurder om dat te doen waar hij op grond van de huurovereenkomst toe verplicht is.