3 juni 2018 In Huurrecht

Hoe pak je een onwillige verhuurder aan (manier 1)

Hoe pak je een onwillige verhuurder aan?

Je huurt een kantoor of een winkel maar het lekt er als een mandje, de verwarming is defect en het is er zo vochtig dat je er bijna een champignonkwekerij zou kunnen beginnen. Je klaagt en klaagt, maar – behalve de huur opstrijken – doet de verhuurder vrijwel niets.

Advocaat huurrecht Remko van den Wildenberg stippelt de route uit naar optimaal huurgenot.

In de vorige blog zagen we al hoe het vooral NIET moet. Maar hoe moet het dan wel? Er zijn twee manieren waarop je er voor kunt zorgen dat gebreken worden verhopen:

Manier 1: Zelf doen

Als je het beu bent geworden om steeds maar weer vergeefs bij de verhuurder te melden dat je last hebt van lekkages, tocht, een slecht werkende installatie of  afbladderend buitenschilderwerk, dan kun je besluiten om dergelijke gebreken zelf te laten verhelpen. De redelijke kosten die je hiervoor hebt gemaakt kun je vervolgens op de verhuurder verhalen, desgewenst door ze te verrekenen met de te betalen huur.

De redelijke kosten

De verleiding kan groot zijn om meteen een opdracht te verstrekken aan de als best bekend staande specialist in de wijde omtrek – de factuur is toch voor de verhuurder. Maar te verwachten is dat de verhuurder achteraf zal beweren dat de kosten onnodig hoog zijn. Hij is wel bereid om een deel ervan te betalen, maar niet meer dan de helft.

De verhuurder heeft een ‘mannetje’

De verhuurder stelt dat hij de werkzaamheden zelf véél goedkoper zou hebben kunnen laten uitvoeren. Hij doet namelijk altijd een beroep op een manusje-van-alles, die prima werk levert en hier maar weinig voor vraagt. Om deze situatie te voorkomen, is het verstandig om de verhuurder eerst schriftelijk te laten weten dat je van plan bent om binnenkort zelf opdracht te verstrekken. Dan hoeft hij later niet meer aan te komen met het verhaal dat zijn ‘mannetje’ het goedkoper had gekund.

‘Belachelijk duur!’

De verhuurder zal de herstelkosten die je hem in rekening brengt ongetwijfeld onder een vergrootglas leggen. Om te kunnen weerleggen dat je zo maar de duurste partij hebt uitgekozen, doe je er goed aan om minstens drie offertes op te vragen en die aan hem voor te leggen. De verhuurder mag dan zelf kiezen uit die drie offertes en doet hij dat niet, dan kies jij voor hem. Moet hij achteraf ook niet zeuren….

Lekkages? Er waren helemaal geen lekkages!’

Het komt (helaas regelmatig) voor dat de verhuurder achteraf ontkent dat het dak lekte of dat er iets loos was met de c.v-installatie die je net met jouw geld net hebt laten repareren. Je doet er dus goed aan om voordat de aannemer of installateur aan het werk gaat, hier wat bewijsmateriaal van te maken. Om te bewijzen dat het binnenklimaat niet in orde is kun je bijvoorbeeld dagelijks foto’s maken van de display van een thermo- of hygrometer en die aan de verhuurder sturen.  Ook doe je er goed aan om de aannemer of installateur te vragen om in zijn offerte al kort op te schrijven wat er mis is en dat reparatie niet kan worden uitgesteld.

Dwingend recht

Het prettige van deze aanpak is dat de wet iedere huurder hiertoe het recht geeft. Het is bovendien zogenaamd dwingend recht, wat wil zeggen dat hier in een huurovereenkomst niet eens van mag worden afgeweken. Ook niet in de als verhuurder-vriendelijk bekend staande ROZ-huurovereenkomst.

Manier 2

Er is nog een manier om tot herstel van gebreken te komen. Hierover meer in de volgende blog Hoe pak je een onwillige verhuurder aan (manier 2).